Uvjeti korištenja za restorane

UVJETI KORIŠTENJA

web portala i usluge Jelovnik.hr

 

I. OPĆE ODREDBE

Ovi Uvjeti korištenja web portala i usluge Jelovnik.hr (dalje u tekstu: „Uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koja proizlaze iz pružanja usluge Jelovnik.hr.

Potpisom Pristupnice smatra se da je Korisnik u cijelosti prihvatio ove Uvjete te da je uspostavljena suradnja između Korisnika i RIVIERA ADVENTURES j.d.o.o. u vezi  pružanja usluge Jelovnik.hr.

Pružatelj usluge je RIVIERA ADVENTURES j.d.o.o., Križanićeva 4, Split .

Ovi Uvjeti su dostupni na http://www.jelovnik.hr/uvjeti-koristenja-za-restorane

U slučaju da Korisnik ima namjeru okončati suradnju, o tome će obavijestiti RIVIERA ADVENTURES j.d.o.o.najmanje dva radna dana prije.

Korisnik je isključivi vlasnik proizvoda koje nudi putem web servisa Jelovnik.hr. Jelovnik.hr ne može biti odgovoran za eventualne nedostatke proizvoda kao i za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.

RIVIERA ADVENTURES j.d.o.o. ne odgovora za štetu nastalu reklamiranjem na internetskoj stranici kao ni za eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda koje Korisnik web servisa Jelovnik.hr  pruža.

Pod pojmom Korisnik podrazumijeva se poduzetnik (obrt, fizička ili pravna osoba) koji se bavi pružanjem usluge pripremanja i dostave hrane i pića (npr. restorani, pizzeria, itd.).

Pod pojmom Krajnji korisnik podrazumijevaju se pravne ili fizičke osobe koje pristupaju web stranicama portala Jelovnik.hr radi informiranja o ponudi te pravne ili fizičke osobe koje putem web portala Jelovnik.hr koriste uslugu  on line naručivanja dostave hrane i pića.

 

II. USLUGA

Usluga Jelovnik.hr obuhvaća profesionalnu prezentaciju, ponudu, on line naručivanje hrane i pića putem portala te  na web portalu Jelovnik.hr  javno dostupni korisnički profil koji sadrži ponudu usluge Korisnika

Usluga na servisu za online naručivanje hrane i pića putem portala Jelovnik.hr dovodi u vezu Krajnjeg korisnika s Korisnicima (restoranima i drugim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u bazi Jelovnik.hr) te na taj način samo posreduje pri organizaciji naručivanja dostave hrane. Za dostavu i kvalitetu proizvoda isključivo su odgovorni Korisnici (restorani i drugi ugostiteljski objekti) čija ponuda se nalazi u bazi jelovnik.hr

Usluga Jelovnik.hr na servisu za online naručivanje hrane i pića putem portala Jelovnik.hr uključuje sljedeća prava i obveze:

1. Registriranje Korisnika na Internet servisu Jelovnik.hr što uključuje dodjelu korisničkog imena (kontakt mail korisnika ili restorana) i lozinku koja služi pristupu korisničkim stranicama. Korisnički profil na web portalu Jelovnik.hr podrazumijeva pristup korisničkom računu na portalu putem kojeg će se na Internetu moći pratiti broj ostvarenih online narudžbi.

2. Servis Jelovnik.hr vrši (prema uputama Korisnika) inicijalni unos cjelokupne ponude Korisnika te ostalih informacija – cijena, radnog vremena, minimalne dostave i kvartova dostave koje su bitne za suradnju.

3. Jelovnik.hr uvodi Korisnika u služenje servisom Jelovnik.hr te pruža tehničku podršku korisniku u slučaju problema ili bilo kakvih nejasnoća vezanih za rad na servisu.

4. Korisnik je odgovoran za održavanje i povjerljivost podataka vezanih za svoj  korisnički račun i lozinku, i prihvaća odgovornost za sve aktivnosti unutar svog korisničkog računa.

5. Jelovnik.hr vrši zaprimanje  narudžbi (dostava hrane i pića) putem  Jelovnik.hr internet stranica koje potom Korisnik potvrđuje ( na način da prihvati ili odbije zaprimljenu narudžbu).

6. U slučaju potvrđivanja narudžbe Korisnik putem sistema na koji je prijavljen javlja Krajnjem korisniku (kupcu) vrijeme dostave te priprema narudžbu.  

7. Potvrđenu narudžbu Korisnik dostavlja Krajnjem korisniku (kupcu) u najkraćem razumnom mogućem roku.

8. Korisnik se obvezuje vršiti naplatu potvrđenih narudžbi isključivo prema cjeniku koji je naveden na stranici Jelovnik.hr.

9. Postoji mogućnost da se podaci na servisu Jelovnik.hr razlikuju od onih koji su navedeni na jelovniku restorana. Jelovnik.hr nije odgovoran za navedene cijene ili kvalitetu naručenih proizvoda.

10. Korisnik zadržava pravo odbiti bilo koju narudžbu ili ograničiti količine bilo koje narudžbe.

11. U slučaju da Korisnik iz valjanog razloga odbije narudžbu Krajnjeg korisnika (kupca) na istu se ne računa provizija servisa Jelovnik.hr.

12. Jelovnik.hr vodi evidenciju o svim narudžbama koje su obavljene na servisu.

13. Za svaku narudžbu  putem servisa jelovnik.hr koju je Korisnik potvrdio Pružatelj usluge (RIVIERA ADVENTURES j.d.o.o. ) ima pravo na naknadu (proviziju odnosno postotak od realizirane cijene), a koja se utvrđuje Pristupnicom. Pružatelj usluge će Korisniku ispostavljati mjesečni račun za svu ostvarenu proviziju za prethodni mjesec, s rokom plaćanja od 15 dana od dana primitka računa.

14. Vlasnici Jelovnik.hr servisa imaju pravo promovirati Klijente i sadržaj na stranici preko partnerskih portala, u tiskanim izdanjima  te ostalim kanalima promocije.

15. Postoji mogućnost da stranice Klijenata sadrže krive informacije vezano za raspoloživost, cijene i opise proizvoda. U tom slučaju Jelovnik.hr ima pravo bez prethodne najave izmijeniti informacije na korisničkim stranicama Klijenata. Jelovnik.hr ima prava brisanja cijena, proizvoda ili bilo kojih drugih informacija ako se pokažu kao neistinite ili neispravne.

16. Otvaranjem i odobravanjem korisničkog profila na web portalu Jelovnik.hr Korisnik se obvezuje pratiti tok narudžbi po dnevnoj osnovi.

17. Korisnik se obavezuje da će najmanje 24 sata unaprijed obavijestiti Vlasnike portala Jelovnik.hr o promjeni radnog vremena restorana, promjeni ponude i cijena pojedinih jela.

18. U slučaju prestanka rada korisnik je dužan obavijestiti vlasnike portala Jelovnik.hr u svrhu gašenja računa i naplate koja je definirana provizijom.

19. Pružatelj usluge ovlašten je uskratiti pristup ili korištenje usluge jelovnik.hr Korisniku koji se ne pridržava ovih uvjeta.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Pružatelj usluge i Korisnik suglasni su da se svaka promjena usluge ili uvođenja dodatnih usluga vrši samo na osnovu pismenog zahtjeva Korisnika ili Pružatelja usluge.

Sva komunikacija Pružatelja usluge i Korisnika odvijat će se pismeniim putem ili direktnim kontaktom.

U slučaju eventualnih sporova, ugovorne strane će nastojati iste riješiti u duhu uzajamnog razumijevanja i suradnje, u protivnom nadležan je Općinski sud u Zagrebu.